Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydarzenia

Wierzbice 2019

Dnia 2 marca 2019 roku, młodzież przygotowująca się do bierzmowania wraz z księdzem Pawłem wybrała się do domu dziecka w Wierzbicach.

Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem poświęcenia i pracy sióstr zakonnych oraz opiekunek, które pracują z tymi dziećmi. W samy ośrodku są w różnym stopniu mobilne, niektóre leżą przez cały czas w łóżku a inne biegają i się bawią.

Z godnie uczestnicy mówili, że to jest wielki szok, iż w jednym monecie można odczuć radość tych dzieci i jak nieszczęście, które na te dzieci spadło.

Szymon

 Więcej zdjęć w galerii >>

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne naszej inicjatywy. Dzięki Wam drodzy udało się znów przygotować paczki na mikołaja dla dzieci oraz kupić nowe specjalistyczne łóżeczko. Dziękuje każdemu za dobre serce.

Ks. Paweł

 

Ojciec Maksymilian Stępień

W naszej wspólnocie parafialnej  28-ego lutego o godzinie 18:00, odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Przewodniczył jej oraz wygłosił homilię Paulin, o. Maksymilian Stępień - egzorcysta z Archidiecezji Wrocławskiej. Podczas wygłoszonego kazania ojciec Maksymilian podkreślił, że w życiu należy skupić się na budowaniu relacji z Jezusem Chrystusem, wystrzegając się jednocześnie tego co prowadzi do grzechu. Według ojca egzorcysty, człowiek po grzechu pierworodnym zbyt mocno skupia się na doszukiwaniu się zła w codziennych sprawach, popadając przy tym w pewnego rodzaju manię, natomiast zapomina o zawierzeniu Panu Bogu swoich spraw.  Istotny element homilii stanowiła zachęta do rychłego i trwałego nawrócenia.

Po Eucharystii odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza połączona z indywidualnym błogosławieństwem. Wydarzenie to zgromadziło na modlitwie nie tylko wiernych z naszej parafii, ale i również z okolic. Całe nabożeństwo ubogacał ja zawsze śpiew Diakonii Muzycznej Odnowy w Duchu Świętym.  

Mamy nadzieję, że taka forma spotkań modlitewnych we naszej wspólnocie posłuży  wiernym do odkrycia na nowo wartości życia chrześcijańskiego oraz pomoże zerwać
z grzechem w codzienności.

 Więcej zdjęć w galerii >>

Hydropolis 2019

Woda. Wszyscy jej potrzebujemy. Zużywamy jej bardzo wiele do licznych czynność w życiu, ale czy zadaliśmy sobie kiedyś pytanie skąd woda wzięła się na Ziemi, gdzie jest jej najwięcej, albo skąd ją pozyskujemy? Odpowiedzi na te i wiele podobnych pytań mogli uzyskać nasi ministranci w sobotę 23 lutego podczas wycieczki do centrum wiedzo o wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu.

Wyjazd stanowił nagrodę za pomoc Służby Liturgicznej podczas wizyty duszpasterskie. Nad planem wycieczki czuwał Diakon Jakub, któremu, serdecznie dziękujemy za organizację i opiekę nad ministrantami.

            

Sprawozdanie z działalności Caritas 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo do św. Charbela luty 2019

W ostatni wtorek w naszym kościele odbyło się nabożeństwo uzdrowienia, któremu patronuje św. Charbel. Po wieczornej Mszy Świętej można było otrzymać błogosławieństwo olejem św. Charbela.


W naszym kościele powstaje coraz liczniejsza grupa modlitewna czcicieli tego Świętego. Nabożeństwo przyciąga nie tylko naszych parafian, ale również wiernych z sąsiednich parafii.

 Więcej zdjęć w galerii >>

XXVII Światowy Dzień Chorego

W poniedziałek 11 lutego obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II 13 maja 1992 roku. Papież wyznaczył wówczas jego datę na wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących - zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.
W modlitwie pamiętamy również o tych, którzy chorym służą i się nimi opiekują.


W naszej parafii Światowy Dzień Chorego obchodziliśmy w szczególny sposób. Na zakończenie Mszy Świętych o godzinie 10.15 i 18.00 udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych, wiernym przybyłym na nabożeństwo.

  Więcej zdjęć w galerii >>

100 lat PCK

 

100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża 1919 - 2019

 

Słowo pomoc to dążyć z pomocą, udzielać pomocy, służyć pomocą … Taką działalność sprawuje Polski Czerwony Krzyż i to już od stu lat.

Zwykły zjadacz chleba widzi owszem młodych ludzi kwestujących koło supermarketów na rzecz tych słabszych, ubogich, będących w potrzebie. PCK zbiera ubrania, które nadają się jeszcze do użytku, promuje honorowe dawstwo krwi, zbiera żywność trwałego przeznaczenia w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy i z reguły na tym kończy się się nasza wiedza.

Żeby wyjść z pomocą trzeba być bardzo mocnym człowiekiem, o silnej osobowości, twardym kręgosłupie ale bardzo miękkim, wrażliwym sercu. Pomoc drugiemu człowiekowi czyni nas ludźmi spełnionymi.  To muszą być pasjonaci, którzy jako cel nadrzędny nie widzą korzyści finansowych, rozgłosu, sławy. Do tych działań pcha ich potrzeba wewnętrzna pomagania innym.

Są i satysfakcje z tej działalności. Polacy - to hojny naród o wielkim sercu. Kiedy np. telewizja nagłaśnia zbiórkę pieniędzy na rzecz bardzo chorego dziecka otwierają się portmonetki i wrażliwe, pomocne serca.

Jaki sztab ludzi pracuje na rzecz PCK zupełnie bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas – często kosztem odpoczynku – bo wiedzą, że działają w słusznej sprawie.

Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Samarytanin Polski” zwołano 18.01.1919 roku naradę wszystkich istniejących na ziemiach Polski organizacji propagujących działania czerwonokrzyskie. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym 27.04.1919r. wybrano Zarząd Główny. Prezesem został Paweł Sapieha, a po jego odejściu Helena Paderewska.

We wrześniu 1919 roku organizacja została przyjęta do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Działania nowo powstałego Stowarzyszenia wspierały potrzebujących – głównie rannych i chorych w czasie Powstania Wielkopolskiego i Powstań  Śląskich. Udzielano pomocy poszkodowanym w wyniku wojen. Poszukiwano również zaginionych, realizowano zadania sanitarne, szkolono pielęgniarki, ratowników, doszkalano nauczycieli. W 1921r.  powstają pierwsze Szkolne Koła PCK. W 1927r. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, a prezydent Rzeczypospolitej wydał rozporządzenie z mocą ustawy nadające PCK uprawnienia stowarzyszenia wyższej użyteczności      i przyjął patronat nad Polskim Czerwonym Krzyżem.

W 1939r. PCK liczył 850 000 członków, w tym 50% stanowiła młodzież. Polski Czerwony Krzyż zyskał duże zaufanie społeczeństwa i nadal ono nie słabnie.

Od początku II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż oddał do dyspozycji wojska szpitale, punkty sanitarne, sprzęt, personel lekarski i pielęgniarski oraz dziesiątki tysięcy ochotników. Udzielał pomocy rannym żołnierzom i cywilom oraz uciekinierom.

4.09.1939r. przekształcono sekcję informacyjną Zarządu Głównego PCK w Biuro Informacyjne i zgodnie z konwencją genewską skoordynowano jego działalność z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, co dało podstawę do gromadzenia materiałów o ludziach i startach wojennych.

W listopadzie 1939r. powołano na emigracji drugi Zarząd Główny PCK z siedzibą w Paryżu, a następnie przeniesiono go do Londynu.

Podczas II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż działał jako jedyna organizacja w okupowanej Polsce funkcjonująca z przymiotnikiem polski w nazwie.

Polski Czerwony Krzyż delegował np. do Katynia komisję techniczną, która dokonała ekshumacji i identyfikacji pomordowanych, potwierdzając w dokumentach masowy mord oficerów polskich i innych osób internowanych oraz wydał zaświadczenia rodzinom pomordowanych.

PCK odegrał także wielką rolę w powstaniu warszawskim. Na szeroką skalę pomagał rannym żołnierzom oddziałów powstańczych oraz ludności cywilnej.

Różnorodne działania wywoływały represje okupanta wobec działaczy PCK. Wielu straciło życie, wysyłano do obozów koncentracyjnych. W drugim dniu powstania Niemcy celowo spalili siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z aktami i dokumentami zarówno katyńskimi jak i innymi stanowiącymi bezcenną wartość dla ludzi i historii. Nie zarażało to działaczy PCK do wykonywania czerwonokrzyskiej misji.

Informacje zaczerpnęłam z materiałów dotyczących historii Polskiego Czerwonego Krzyża  udostępnionych przez działaczy brzeskiego Zarządu PCK w Brzegu, za co serdecznie dziękuję.

 

                                                                                                           Zofia Mogilnicka     

 

Roraty 2018

W tym roku w naszej parafii Roraty odbywały się także rano. W środy i w piątki o godzinie 6:30. Po Mszy Świętej dla chętnych zawsze było śniadanie przed szkołą. Dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie uczestniczyli w porannych roratach.

 Więcej zdjęć w galerii >>

 

Wigilia Odnowy w Duchu Świętym 2018

11-ego grudnia we wtorek odbyła się wigilia Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z tego wydarzenia.

 Więcej zdjęć w galerii >>

Rekolekcje Adwentowe 2018