Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Parafialna Księga Abstynencji!!!

Miesiąc sierpień - miesiącem trzeźwości!

Prymas Tysiąclecia, ks. Kard. Stefan Wyszyński głosił zasadę, która jest aktualna również w naszych czasach: „Przez abstynencję niektórych do trzeźwości wszystkich”.

Dla uczniów Chrystusa miesiąc sierpień ( jak  i okresy liturgiczne: post, adwent) są zachętą do modlitwy o trzeźwość w naszym narodzie oraz do podjęcia abstynencji za grzechy pijaństwa i jako prośby o trzeźwość  -  na całe życie lub na pewien okres czasu.

Podejmijmy dzieło abstynencji jako pomoc bliźniemu i dar swojej modlitwy. Zarówno ci, którzy są uzależnieni, jak i ci, którzy spieszą im z pomocą, bardzo tego daru potrzebują.

Z okazji trwającego miesiąca sierpnia, zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia dzieła abstynencji jako pomocy bliźniemu i dar swojej modlitwy. Osoby chcące złożyć deklarację abstynencką na określony czas lub bezterminowo mogą wpisywać się do Parafialnej Księgi Trzeźwości - w sierpniu w Zakrystii, po Mszach świętych, w innym czasie - w kancelarii parafialnej.

Dodatkowo w piątek,  21-go sierpnia, o godz. 16.30, odbędzie  się w naszej Parafii nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji alkoholików, ludzi którzy nie są alkoholikami, ale są narażeni na zgubne działanie alkoholu  oraz w intencji młodzieży, która jak się okazuje coraz częściej i w coraz młodszym wieku sięga po alkohol.

Przypominamy również, że przy naszej Parafii działa grupa Anonimowych Alkoholików. Spotkania odbywają się w każdą sobotę w salce na plebanii o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Grupa AA przy naszej Parafii!!!

Grupa AA przy naszej Parafii!!!

Przy naszej Parafii rozpoczęła swoją działalność grupa Anonimowych Alkoholików. Grupa ma na celu wskazywać na możliwość pomocy osobom uzależnionym.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę w salce na plebanii o godz. 17.00.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Osoby z problemem alkoholowym, które do nas przychodzą, zdają sobie sprawę, że powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ we wspólnocie widzą ludzi z krwi i kości, którym udało się uwolnić od nałogu.

Wyznajemy pogląd, że z alkoholizmu nie można się wyleczyć - już nigdy bowiem nie będziemy w stanie pić normalnie. Zdolność do zachowania przez nas abstynencji zależy od naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdrowie to osiągamy chodząc regularnie na mityngi i stosując w życiu to, czego się na nich uczymy. Przekonaliśmy się też, że łatwiej nam utrzymać trzeźwość, jeśli pomagamy innym alkoholikom.

Pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą postępującą. Traktuj go poważnie, nawet jeśli sądzisz, że znajdujesz się dopiero w początkowym stadium. Alkoholizm zabija ludzi. Jeśli będąc alkoholikiem będziesz nadal pił, twoja sytuacja będzie się wciąż pogarszać.

Jeżeli alkohol zabrał tobie wszystko, lub zabiera bardzo wiele, to najwyższy czas abyś dołączył do naszej wspólnoty. Nie bój się, że będąc z nami coś stracisz, że będą Cię wytykać palcami i śmiać się z Ciebie. Z nami wygrasz życie, Zdowie, zyskasz szansę na lepszy los, odzyskasz radość życia i poczujesz co znaczy wolność szczególnie od przymusu picia.

Jakie są warunki uczestnictwa we wspólnocie:

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Celem spotkań grupy jest pomoc innym alkoholikom.

Wstępujesz do wspólnoty i stajesz się jej uczestnikiem, jeśli tylko i kiedy tego chcesz. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Przystępując do AA, wielu z nas nie było tej chęci całkiem pewnych.

Przez ten czas wielu uzależnionych od alkoholu znalazło w naszej grupie pomoc oraz wsparcie i zmieniło swoje dotychczasowe pijackie życie na trzeźwe życie, odpowiedzialne dające szanse na przyszłość.

Każdy, kto do nas przychodzi bez względu na jego dotychczasowe losy, płeć, status społeczny czy wyznanie jest przyjmowany serdecznie i z ufnością. Nikogo nie skreślamy, a gdy alkohol wygrał z kimś z nas to nie zamykamy przed nim naszych spotkań, tylko cieszymy się z jego powrotu, gdy tylko tak zrobi.

W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie musisz ujawniać o sobie żadnych danych. Jeśli nie zechcesz do nas wrócić, po prostu się więcej nie pokażesz - nikt nie będzie cię nagabywał. A co jeśli spotkam tam kogoś znajomego? Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież osoba taka będzie na mityngu z tych samych powodów, co ty. Nikt nie wyjawi twojej tożsamości ludziom spoza Wspólnoty. W AA każdy zachowuje taki stopień anonimowości, jaki mu odpowiada. Między innymi dlatego nazywamy siebie Anonimowymi Alkoholikami. 

Celem wszystkich spotkań Anonimowych Alkoholików jest:

Celem jest dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Od początku istnienia grupy, wielu uzależnionych od alkoholu znalazło w naszej grupie pomoc oraz wsparcie i zmieniło swoje dotychczasowe pijackie życie na trzeźwe życie, odpowiedzialne dające szanse na przyszłość.

Anonimowi Alkoholicy są anonimowi, ponieważ wspólnota AA rządzi się zasadami, a nie jest rządzona przez osoby. Anonimowość gwarantuje, że imię, nazwisko, praca, zawód nie zostaną ujawnione. Anonimowi Alkoholicy pokazują jedynie, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu. Konsekwentnie nie zabraniają też swoim uczestnikom indywidualnego i prywatnego angażowania się w powyższe przedsięwzięcia zawodowo lub społecznie.

Większość z nas, którzy jesteśmy w AA czyniło obietnice sobie samym lub swoim rodzinom. Nie potrafiliśmy ich dotrzymać. Później przyszliśmy do Anonimowych Alkoholików. AA mówi: "Spróbuj nie pić dzisiaj. Jeżeli dzisiaj nie będziemy pić, dzisiaj się nie upijemy".

W AA nikomu nie mówimy, co ma robić. Rozmawiamy o tym, co robiliśmy. Mówimy o naszym piciu. Mówimy o tym, jak my przestaliśmy. Pomożemy Ci, jeżeli chcesz pomocy.

AA nie obiecuje, że rozwiąże Twoje problemy życiowe, ale możemy Ci pokazać, jak my nauczyliśmy się żyć bez alkoholu i nie pić tylko przez jeden dzień.

Trzymamy się z daleka od pierwszego kieliszka. Jeżeli nie będzie pierwszego kieliszka, nie będzie też dziesiątego.

Kiedy uwolniliśmy się od alkoholu, zauważyliśmy, że nasze życie stało się o wiele łatwiejsze.

 Jeśli Ty masz problem z alkoholem lub ma go ktoś z twoich bliskich, nie wahaj się!

Przyjdź, czekamy na Ciebie –zapraszamy!

Oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce: TUTAJ.

 

Aby osiągnąć zamierzony cel opieramy swoje działania i postępowania na programie 12 Kroków i 12 Tradycji, które są sugestią i podpowiedzią jak utrzymywać trzeźwość. Jet to Program Duchowy AA.

12 Kroków AA

Grupa posiada program realizowany wg tzw. 12 kroków, które przedstawiają się następująco:

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

12 Tradycji AA

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6. Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.

10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.